• Podmienky dovozu

Donáška:
Orange: 0915 060 848
Telekom: 0902 133 122

Podmienky rozvozu:

Minimálna cena objednávky vo Zvolenskej Slatine4,50 € (bez nápojov)
Minimálna cena objednávky v obciach Vígľaš, Očová, Zolná, Slatinka, Pstruša, Lieskovec5,00 € (bez nápojov)
Minimálna cena objednávky pre Stožok, Holcov Majer,Želobudza,Hradná,Hájniková,Malý Sliač,Lukové,Slatinské Lazy, Dúbravy    11,50 € (bez nápojov)
Minimálna cena objednávky pre Zvolen, Detvu, Kalinku, Starú Hutu, Klokoč, Čerín, Čačín, Hrochoť, Dolná Mičiná, Kostolná16,50 € (bez nápojov)

Čas dodania závisí od počtu objednávok.