• KNAR

KNAR

Firma Knar bola založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným dvomi spoločníkmi v roku 2010. Založenie spoločnosti bolo späté s otvorením prevádzky pizzérie vo Zvolenskej Slatine. V tom čase spoločnosť zamestnávala 7 zamestnancov. V súčasnosti firma zamestnáva okolo 50 zamestnancov a pokrýva oblasť gastronómie vo Zvolene a jeho okolí. V tejto dobe zastrešuje a riadi 7 prevádzok (Pizzéria Knar Zvolenská Slatina, Zvolenská Zapekanka 1 a 2 , Knar Caffe a Kebap OD Prior, Knar restaurant & pizza vo zvolenskej Európe).

Základnou filozofiou firmy je spokojnosť zákazníkov, dosiahnutá hlavne vysokou kvalitou poskytovaných produktov a služieb. Hlavným cieľom spoločnosti je čo najlepšie uspokojovať všetky potreby a priania zákazníkov, budovať (good will) dobré meno firmy a tak rastúcim počtom spokojných zákazníkov upevňovať a zväčšovať svoj podiel na trhu.

Význam KNAR

Význam slova knar pochádza zo severskej mytológie. Vikingovia mali dva druhy lodí, Dracheny a Knary. Dracheny boli lode určené na boj a knar bol typ lodí skonštruovaný na obchodovanie a prepravu tovaru.

Vysvetlenie loga

Časť nášho loga je takisto možné nájsť v severskej mytológii. Tri prepletené trojuholníky majú viacero významov , ale poväčšine sú symbolom večnosti a posmrtného života v blahobyte. V našom logu však tri trojuholníky majú iný význam. Každý trojuholník  pre nás znamená niečo , čo je nevyhnutné a dôležité pre podnikanie a biznis.

Plocha prvého trojuholníka znázorňuje vzťah. Vzťah je jeden zo základných pilierov dlhodobého a dobre fungujúceho obchodu. Vrcholy tohto trojuholníka znázorňujú to, čo vzťah tvorí a prehlbuje. Afinita je prvý vrchol. Znamená blízkosť , sympatie, schopnosť znášať sa v spoločnom prostredí. Realita je druhý vrchol.   Znamená  skutočnosť, pravdu ,  súhrn   všetkého    existujúceho. Komunikácia je tretí vrchol. Znamená spájanie, dorozumievanie sa a vzájomný styk. V tomto prípade , ktorémukoľvek vrcholu sa venujeme , má za následok , že automaticky sú ovplyvnené ostatné dva vrcholy trojuholníka. Keď sa začneme napríklad sústrediť viac na komunikáciu automaticky to má pozitívny vplyv na realitu a rastie aj afinita. Tým pádom sa plocha trojuholníka zväčšuje, čiže sa prehlbuje a rastie vzťah.

Druhý trojuholník funguje presne na tomto istom princípe ale plocha tohto trojuholníka znázorňuje úspech. Vrcholy trojuholníka úspechu sú vedomosti, zodpovednosť  a kontrola. Úspech teda môžeme dosiahnuť a zväčšiť, keď o danej problematike máme dostatok informácii a vedomostí, keď náš postoj je k danej veci zodpovedný a všetky činnosti sú pod dohľadom a kontrolou a či sú podľa našich predstáv. 

Tretí sme nazvali investičný trojuholník. Jeho vrcholy sú výnos, riziko a likvidita.  Funguje na rovnakom princípe ako predošlé dva trojuholníky.

Trojuholníky sú pospájané a okrídlené , kde krídla majú pre nás predstavovať slobodu.